22. Gödsel blir till biogas och tillbaka till gödsel

Gasum har ett tiotal biogasanläggningar i Sverige. Tre av dem använder idag gödsel i kombination med andra restprodukter från jordbruket för att tillverka biogas. Kolet i gödslet blir till förnybar biogas, och samtidigt så produceras nytt biogödsel av de näringsämnen som blir kvar. Denna gödsel kan då gå tillbaka till jorden och sluta kretsloppet. Bara på verket i Katrineholm tillverkar vi 30 GWh biogas och 80 000 ton biogödsel varje år. Samtidigt minskar vi utsläppen av CO2 med 13 000 ton.

About us