25. Biobaserat material och restprodukter i bioraffinaderiet Lantmännen Agroetanol

Lantmännen Agroetanol har utvecklat en biobaserad cirkulär affär, där vete förädlas till etanol med extremt låg klimatpåverkan, proteinfoder och kolsyra. Energin i processen är förnybar och Lantmännen Agroetanol arbetar för fossilfria transporter till 2030. Sedan några år används även restprodukter från livsmedelsindustrin, som brödrester och andra stärkelserika material.

Etanolens låga växthusgasutsläpp gör biodrivmedlet till en viktig produkt i strävan att minska utsläpp inom transportsektorn. Lantmännen Agroetanols foderråvara produceras av vetets protein och är en viktig lokalt producerad proteinkälla som ersätter importerad soja. Den koldioxid som frigörs i processen fångas in, omvandlas till kolsyra och ersätter fossilt producerad kolsyra.

About us