60 procent av lastbilsflottan är nu fossilfri

Axfoods inköp- och logistikbolag Dagab har en egen fordonsflotta med över 150 lastbilar där målet är att uteslutande köra på hållbara och fossilfria alternativ. 60 procent av lastbilarna är redan fossilfria och vid årets slut kommer 75 procent av flottan att kunna köras på fossilfria drivmedel.

Read more here

About us