72. Sveriges första frysta måltider på räddade råvaror

Sopköket lanserar nu Sveriges första cirkulära frysmat gjord på räddade råvaror. Nu kan konsumenter välja färdiglagade rätter som är tillagade av varor som annars skulle ha kasserats som svinn. Idag står matsvinnet för tio procent av världens totala utsläpp. Andelen räddade råvaror som ingår i varje måltid är beroende av vilka produkter de får in. Målet är att rätterna ska innehålla 65–95 procent räddade råvaror.

Read more here.

About us