9 av 50 storföretag vill halvera utsläppen till år 2030

Hagainitiativet har undersökt hur många av Sveriges 50 största företag som vill halvera sina koldioxidutsläpp till år 2030. Granskningen är gjord under maj-juni 2019 och undersökningen utgår från respektives företags års- och hållbarhetsredovisning. Utsläppen av växthusgaser måste minska drastiskt för att världen ska klara Parisavtalet. Professor Johan Rockström och flera internationella forskare står bakom en vetenskaplig artikel i tidskriften Science där de föreslog att den globala utsläppskurvan ska översättas till en Global Carbon Law, där utsläppen planar ut år 2020 för att sedan halveras varje decennium.

Resultatet visar att endast 12 (24 procent) av Sveriges 50 största företag har mål att de ska halvera sina koldioxidutsläpp eller bli klimatneutrala till år 2030.

 

Läs undersökningen här

About us