Almedalen: Halvtid för regeringen – hur går det med klimatpolitiken?

Hur skapar vi acceptans för en ambitiös klimatpolitik? Hur säkerställs en rättvis klimatomställning när exempelvis behovet att höja drivmedelspriser kan påverka resurssvaga grupper?

Datum: 25 juni 2024
Tid: 9.15-10.00
Var: Stora matsalen, m/s Teaterskeppet, Kajplats 10, Visby

Read more here

Medverkande:

  • Måns Nilsson, vd, SEI
  • Nina Ekelund, generalsekreterare, Hagainitiativet (moderator)
  • Rickard Nordin, riksdagsledamot, Centern
  • Helena Storckenfeldt, riksdagsledamot, Moderaterna
  • Johanna Fager Wettergren, hållbarhetschef, Swedbank
  • Sara Davidsson, Sustainability & Compliance Director, Stena Recycling
  • Alarik Sandrup, näringspolitisk chef, Lantmännen
  • Aaron Maltais, senior forskare, SEI
  • Katarina Thorling, chef hållbarhetsutveckling, Preem

About us