Annette Magnusson: Innovationstävling för klimatet

Ska vi klara klimatutmaningen krävs enorma investeringar. Globalt. Redan 2012 deklarerade International Energy Agency (IEA) att investeringar i teknik för renare energi behövde nå total 500 miljarder USD årligen 2020, för att sedan fördubblas till 1 biljard (trillion) USD år 2030. Den gröna tankesmedjan Ceres har uppskattat att det krävs investeringar om drygt 12 miljarder USD i förnyelsebar energi varje år under de närmaste 25 åren för att vi ska klara två-graders målet. Och Green Investment Report från World Economic Forum 2013 konstaterade att en årlig investeringstakt om 5.7 biljoner (trillions) USD krävs för att klara klimatutmaningens krav på anpassning och omställning.

Listan fortsätter. Klart är att utan stora insatser både från privata och publika aktörer kommer vi inte att klara det här.

Samtidigt saknas det internationella instrument som på allvar uppmuntrar och skyddar de investeringar vi behöver för nödvändiga samhällsomställningar framöver. Omställningar som behöver ske oavsett om vi befinner oss i New Dehli, Stockholm, Sundsvall eller New York. Det som skiljer dessa platser åt är detaljer i och storlek på de förändringar som krävs. Men förändras, det behöver alla göra.

Hur ser vi till att de nödvändiga samhällsförändringarna kommer till stånd? Hur uppmuntrar vi de faktiska investeringarna som krävs, och hur ser vi till att det juridiska ramverket skapar långsiktighet och trygghet för gröna investeringar? Osäkerhet kring risken för förändrad policy är i dag ett stort hinder för ökade gröna investeringar.

Detta är bakgrunden till Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts innovationstävling Stockholm Treaty Lab Prize.

Under flera år som världens andra största institution för hantering av s.k. investeringstvister har vi kunnat se hur den internationella investeringsrätten sätter kraft bakom orden i internationella avtal. Hur stater förmås att hålla vad de har lovat. Nu vill vi använda den erfarenheten för att skapa helt ny folkrätt som innebär att gröna investeringar både uppmuntras, främjas och skyddas.

Vi tror att förutsägbar och långsiktig policy både på nationell och internationell nivå är en nödvändig förutsättning för det fortsatta klimatarbetet. Genom Stockholm Treaty Lab Prize vill vi bidra till att sådan policy skapas (i den här videon förklarar vi hur på 3 minuter).

Stockholm Treaty Lab är ett globalt initiativ och genomförs tillsammans med crowdsourcing-plattformen HeroX.

Här kan du läsa mer om tävlingen.

Välkommen till Stockholm Treaty Lab!

About us