Bengt Olof Hansson: Har företag ett moraliskt ansvar?

De allra flesta av de människor jag träffat och träffar visar ofta prov på god moral. Det innebär inte bara att följa lagar och avtal, men också att instinktivt förstå vad som är rätt och fel, att göra rätt för sig och på många andra sätt göra sådant som ligger i de mångas intresse, inte bara det egna.

Dock, när vi på morgonen kliver in på vår arbetsplats så förmodas vi låta vår egen, högst personliga moral, ersättas av företagets.

Företagets förmenta roll är att tjäna pengar till ägarna, betala sin skatt, om än så lite som möjligt, och erbjuda arbetstillfällen. Ett visst socialt ansvar anses klädsamt.

Vad gäller då miljöansvar? Jo, även det anses i dag vara klädsamt och bra för varumärket. Men är det ändå inte så att företagen gör så lite de kan komma undan med utan att verka ointresserade av miljöfrågan.

Företag och företagsledare har det kämpigt med sin trovärdighet. Bonussystem, förmåner, tveksamma affärer och andra övertramp ger människor en bild av att ”företagsvärlden styrs av en annan sorts moral och om man inte följer den så går man under. Störst och rikast vinner och allt som inskränker möjligheterna att maximera vinsten är av ondo.

Låt mig i stället framförs en annan uppfattning: Företaget skall vara ett föredöme i samhället.

Ett föredöme är ju något eller någon man ser upp till. Ett föredöme gör rätt utan att först räkna på om det lönar sig. Ett föredöme driver frågor när dessa kanske inte än är populära. Ett föredöme ser sig som en del i en helhet och förstår hur man bäst tjänar helheten. Ett föredöme har inget att dölja och inget att skämmas för. Ett föredöme är naturligtvis, per definition, det goda exemplet alla vill följa.

Vi skall naturligtvis inte underskatta självintresset, men låt oss hylla det upplysta och transparanta självintresset. Vinner alla så vinner jag. Det är i företagets intresse, på kort och lång sikt, att värna om den miljö man utnyttjar för sina intressen. Det är svårt att göra goda affärer i ett samhälle som inte fungerar väl.

Företaget kan och måste bli en ledare av den positiva samhällsutvecklingen, inte bara i de egna ögonen, utan i allmänhetens ögon. Vi vill alla se de företagsledare som tydligt ser sitt företags del i helheten, som finner vägar att dagligen minska sitt företags negativa miljöpåverkan och som hittar affärsmöjligheter i att hjälpa sina kunder minska sin miljöpåverkan.

Personlig moral och mod att göra vad som är rätt är en underskattad kvalitet hos företagsledare och detsamma gäller ett äkta samhällsengagemang.

Vare sig vi är aktieägare, företagsledare, medarbetare eller konsument, låt oss hjälpa företaget att visa moraliskt ansvar. Miljöansvaret är en väsentlig del av detta.

Samhället törstar efter moraliskt ledarskap.

About us