Dagens Industri: EU-valet viktigt för näringslivets gröna omställning

Det kommande EU-valet är centralt för näringslivets möjligheter att fortsätta den gröna omställningen för stärkt konkurrenskraft och möjlighet till ökad sysselsättning, skriver företrädare för Hagainitiativet tillsammans med svenska företagsledare.

”Som företrädare för våra företag och Hagainitiativet, ser vi stora fördelar med EU:s ambitiösa klimatpolitik. Det behövs därför politiska ledare som står fast vid klimatmålen om att minska växthusgasutsläppen inom EU med 55 procent till 2030, och som skruvar upp ambitionerna ytterligare inför 2040. Det är inte bara viktigt för att motverka klimatförändringarna utan också för att främja innovation och utveckling av ny teknologi. Det är dessa typer av investeringar som kommer att driva på företagens pågående gröna omställning och skapa nya jobb.”

Läs debattartikeln here.

About us