Debatt: Omställningen är här – dags att politiken levererar

Idag skriver Hagainitiativets företags-vd:ar en debattartikel i Dagens industri där de i en tillbakablick från 2030.

COP26 var fyllt av initiativ från näringslivet, länder och organisationer som trycker på för höjda koldioxidpriser, hejda avskogningen, minska metanavgång och snabba upp näringslivets omställning mot nettonoll. 2020-talet kommer att refereras till som ”omställningsåren” där stora investeringar görs. Ett aktivt klimatledarskap kommer att vara avgörande när vi gör en tillbakablick från 2030:

1. 2030 betalar koldioxidutsläppen sina faktiska kostnader.
2. 2030 genomförs utsläppsminskningar i hela värdekedjan och företagen redovisar sitt arbete för att nå sina nettonollmål.
3. 2030 är klimatpolitiken en naturlig del av handelspolitiken.
4. 2030 är företagsvärlden en kontinent av samarbeten mot nettonoll.
5. 2030 har konsumtionsutsläppen halverats med cirkulära flöden.
6. 2030 har vi sett innovationer och skalbarhet i ett årtionde.
7. 2030 hanteras klimatanpassning strategiskt här och globalt.

Nu när COP26 har avslutats är vårt fokus att få jobbet gjort och vi vill jobba strategiskt med andra för att steg för steg ta oss åt rätt håll.

Ylva Wessén, vd och koncernchef, Folksam
Per Arfvidsson, vVD, Lantmännen
Anders Fredriksson, vd, Löfbergs
Lars Appelqvist, vd, HKScan Sweden AB
Magnus Heimburg, vd Preem AB
Fredrik Pettersson, vd Stena Recycling AB
Anders Egelrud, vd Stockholm Exergi
Johan Skoglund, vd och koncernchef JM
Sofie Eliasson Morsink, vd Coca-Cola Europacific Partners Sverige
Joachim Knudsen, vd McDonald’s Sverige

Omställningsåren under 2020-talet är i full gång. Vi vd:ar som representerar Hagainitiativet, ser fortsatt stort behov av att näringsliv och politiker engagerar sig strategiskt i EU:s arbete för att påskynda klimatomställningen och gynna konkurrenskraftiga klimatlösningar samt i det internationella klimatarbetet.

Ylva Wessén, vd och koncernchef, Folksam
Per Arfvidsson, vVD, Lantmännen
Anders Fredriksson, vd, Löfbergs
Lars Appelqvist, vd, HKScan Sweden AB
Magnus Heimburg, vd Preem AB
Fredrik Pettersson, vd Stena Recycling AB
Anders Egelrud, vd Stockholm Exergi
Johan Skoglund, vd och koncernchef JM
Sofie Eliasson Morsink, vd Coca-Cola Europacific Partners Sverige
Joachim Knudsen, vd McDonald's Sverige

About us