Ericsson värmer 15 000 lägenheter genom Öppen Fjärrvärme

Stockholm Exergi och Datacenter i Rosersberg AB, ett helägt dotterbolag till Ericsson, har tecknat avtal för leverans av kyla och värmeåtervinning för Ericssons nya datacenter norr om Stockholm. Överskottsvärmen räcker för att värma 15 000 lägenheter, motsvarande en stad av Arvikas storlek. Förutom den ekonomiska nyttan med att återvinna överskottsvärme, innebär affären även ett stort miljövärde. Genom återvinningen av värmen väntas koldioxidutsläppen minska med motsvarande 4 800 ton per år. Läs mer here

About us