EU-valets betydelse för näringslivets gröna omställning

Inför EU-valet den 9 juni har Hagainitiativet gjort en enkät bland 35 medelstora och stora bolag på börsen. Enkäten visade att 91 procent av företagen anser att EU:s klimatpolitik är positiv för deras företag. 80 procent av företagen svarar att EU:s klimatmål med Fitfor55 har haft någon betydelse för företagens arbete mot deras klimatmål. Vi ser att EU-valet kommer att vara ett av de viktigaste valen för näringslivets gröna omställning och för att klara klimatmålen.

About us