Eva Eriksson: Kaffe och klimat

Vi dricker det hemma, på kaféer, restauranger och arbetsplatser. Ibland ensamma, men oftast tillsammans med familj, vänner och kollegor. Och vi dricker ofta och mycket. Sverige är ett av de kaffetörstigaste länderna i världen. Det är bra. Det ger oss nämligen goda möjligheter att bidra till mer klimatsmarta kaffeodlingar runt om i världen. Och det behövs.

Kaffe och klimat hänger verkligen ihop. Det märker vi som ofta besöker kaffeodlingar runtom i världen. Mellan 80 och 90 procent av kaffets klimatpåverkan sker i odlarledet. Det är alltså här behovet och möjligheterna att förändra är störst.

På våra resor ser vi hur klimatförändringarna påverkar kaffebönderna och deras odlingar. När medeltemperaturen stiger och både regn- och torrperioder blir vanligare och längre minskar skördarnas storlek och kvalitet.

Klimatfrågan är alltså viktigt för alla som vill dricka gott kaffe även i framtiden. För alla kaffebönder och oss andra som lever på att sälja gott kaffe är den helt avgörande. Jag vet inte om det kan bli så mycket tydligare att klimatarbete handlar om att säkerställa en långsiktig och hållbar lönsamhet? Så ser i alla fall vi på det.

På Löfbergs driver vi egna utvecklingsprojekt tillsammans med andra familjeägda kaffeföretag och aktörer. Här handlar det bland annat om att bidra till att kaffebönderna kan möta klimatförändringarna på ett bättre sätt. Genom att kombinera klimatforskning och praktiska erfarenheter har vi till exempel skapat en verktygslåda som ska underlätta för småskaliga kaffebönder.

Samtidigt försöker vi öka både utbudet och efterfrågan på certifierat kaffe, till exempel Fairtrade, Krav och Rainforest Alliance. För vi vet av erfarenhet att certifieringarna är ett viktigt och effektivt sätt att styra mot mer klimatsmarta odlingar.

Ett färskt och bra exempel kommer från Guatemala, Honduras och El Salvador där 218 Rainforest Alliance-certifierade kaffeodlingar nyligen verifierats enligt Sustainable Agriculture Networks klimatmodul. Klimatmodulen är ett frivilligt komplement till det regelverk som används för Rainforest Alliance-certifiering. Projektet har resulterat i att utsläppen av växthusgaser minskat och att inlagringen av kol i mark och växtlighet ökat. De odlingar som deltar i projektet har redan fångat upp mer än 218 000 ton kol. Samtidigt har förmågan att stå emot klimatförändringarnas effekter förbättrats. Visst är det bra?

Detta och många andra projekt är möjliga tack vare att många redan väljer att köpa certifierat kaffe. Och det är vi många som gör. Men det finns fortfarande plats för fler.

PS. Senast 2016 kommer allt Löfbergskaffe vara certifierat.

About us