Eva Eriksson: Samarbete lyfter klimatarbete

Den gemensamma nämnaren är många gånger att vi gjort och gör saker tillsammans med andra, och att det har en rad fördelar jämfört med om var och en arbetar på eget håll.

Kaffets klimatpåverkan är störst i odlarledet, och det är här våra insatser gör störst nytta. Det är en utmaning på många sätt, inte minst med tanke på att vi inte äger eller driver några odlingar själva. Därför är det lätt att förstå att vi måste ha goda relationen med de kaffebönder vi gör affärer med. De måste se nyttan av och vara beredda att ta emot den hjälp vi erbjuder.

Ibland handlar vårt hållbarhetsarbete om att ta initiativ och våga gå före. Det är våra aluminiumfria kaffeförpackningar exempel på. I början av 1990-talet bestämde vi oss för att ta fram en så resurseffektiv och miljöskonsam förpackning som möjligt. Det lyckades vi med genom att samarbeta med våra maskin- och materialleverantörer. Lösningen minskade miljö- och klimatpåverkan från förpackningen med över 50 procent och har bl a gett besparingar på över 1000 ton aluminium, vilket motsvarar ca 70 miljoner 33 cl-burkar. Initialt ökade vår förpackningskostnad med 20 procent, men vi var beredda att ta den kostnaden. Att resten av den svenska kaffebranschen snart gick i våra fotspår förstärkte den totala klimatnyttan.

Ibland handlar det om att ge hjälp till andra. Tidigare i år installerade vi världens första storskaliga testanläggning för solpaneler för både värme och kyla på vårt tak i centrala Karlstad. Tekniken är utvecklad av företaget ClimateWell, som behövde någon som var beredd att bygga en storskalig demonstrationsanläggning. De hittade oss. Vi har viss användning av tekniken, men främst handlar det om att vi vill hjälpa till att ta fram ny teknik som kan bidra till att koldioxidutsläppen och användningen av fossil energi minskar över hela världen.

Precis som andra företag i Hagainitiativet har vi ett mål att minska vår klimatpåverkan med minst 40 procent till 2020. Här går det riktigt bra för oss. Hittills har vi jämfört med vårt basår 2005 minskat våra växthusgasutsläpp per producerat ton kaffe med 31 procent. Eftersom vi redan före 2005 hade minskat vår energianvändning kraftigt är det inte enkelt att nå den sista biten. Men om vi når vårt tuffa mål på 100 procent förnybar energi till 2020 är saken klar. Idag når vi 37 procent.  Den stora utmaningen är att hitta icke fossila alternativ till den gasol vi använder för att rosta vårt kaffe. Idag finns det ingen lösning som passar oss eller som är genomförbar till en rimlig kostnad. Här är vi beroende av hjälp från andra. Men det har jag stora förhoppningar om att vi kommer att få.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Gör man saker tillsammans med andra kan man göra ännu mer. Det vet vi av erfarenhet. Lärdomen är att både ge och ta hjälp.

About us