Företagen ser att höga klimatambitioner stärker konkurrenskraft och säkrar jobben

Många svenska företag har varit tydliga med att höga ambitioner på klimatområdet är viktigt för konkurrenskraften och för att säkra jobben. Hagainitiativet lämnade i juni över sin rapport ”Stora kliv krävs för stärkt konkurrenskraft i den gröna omställningen” till klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari och betonade under mötet hur viktigt det är med förutsägbarhet och långsiktighet för att säkra investeringarna som krävs för den gröna omställningen. Efter en sommar med extremväder i både Sverige och Europa, och med ett nytt forskningsområde – extremväderattribution – som gör att väder och klimat kan kopplas ihop på ett nytt sätt, har många företag en ambitiös klimatpolitik på topp-tre på sin önskelista till politikerna.

Regeringen skriver i budgeten att utsläppen kommer att öka med anledning av sänkta skatter på drivmedel och samtidigt att omställning till mer elektrifierade fordon kommer att tappa tempo. Eftersom utsläppen ökar så behövs en tydlig och konkret plan som visar hur utsläppen kan minska i den kommande klimathandlingsplanen. Vi vill se en grön skatteväxling där det är lönsamt med klimatomställning och där energi- och resurseffektivitet och förnybart gynnas.

Idag ser vi konsekvenserna av ett varmare klimat, men detta är bara en västanfläkt mot de kostnader privatpersoner, företag och samhället i stort kommer att möta i framtiden. Redan nu ser vi kostnader för försäkringspremier skjuta i höjden och företag behöver klimatanpassa och framtidssäkra sin verksamhet till ett annat klimat. Exempelvis kommer oljepriset fortsätta vara volatilt och svårt att prognostisera, medan vi ser priserna på förnybart gå ner, där priserna blir lägre och lägre år för år. Det förnybara skapar den långsiktighet och förutsägbarhet som näringslivet efterfrågar, och det behövs en politik som matchar denna gröna väg framåt.

Återigen, klimathandlingsplanen kommer behöva visa på tydliga utsläppsminskningar för att parera ökningarna och tydligt växla upp näringslivets drivkraft i den gröna omställningen. Vi uppmanar regeringen att föra en ambitiös klimatpolitik som stärker konkurrenskraft och jobbskapande. Låt oss visa världen att Sverige klarar stora utsläppsminskningar, lönsamma företag och hög välfärd!

Vi vill se en grön skatteväxling där det är lönsamt med klimatomställning och där energi- och resurseffektivitet och förnybart gynnas.

Nina Ekelund
Generalsekreterare, Hagainitiativet

About us