Företagsledare uppmanar regeringarna att höja koldioxidpriserna

Under FN:s klimatkonferens COP26 uppmanar ledare från mer än 100 företag, städer, universitet och näringslivsorganisationer och nätverk, vars medlemmar och partners representerar och samlar över 60 miljoner företag och bönder med över 25 biljoner USD börsvärde och över 120 biljoner USD förvaltade tillgångar i över 100 länder regeringarna att sätta effektivt pris på koldioxidutsläpp.

I ett öppet brev till stats- och regeringscheferna uppmanar undertecknarna av initiativet Call on Carbon regeringarna:

  • att stödja netto-nollmål med effektiva, robusta, tillförlitliga och ändamålsenliga metoder för
  • att anpassa koldioxidprissättningen för att skapa stabila och förutsägbara investeringsmiljöer
  • att slutföra reglerna för internationella marknadsmekanismer enligt artikel 6 för att stödja kostnadseffektiva utsläppsminskningsinsatser, jämna ut marknadsvillkoren och minimera koldioxidläckage samtidigt som större ambitioner möjliggörs.

Undertecknarna kommer från både globala och nationella företag samt nätverk såsom Internationella Handelskammaren (representerar 45 miljoner företag), We Mean Business (företag och investerare med nära 25 biljoner USD i marknadsvärde), UN PRI (vars medlemmar har över 120 USD biljoner i tillgångar), Copa-Cogeca (representerar 22 miljoner jordbrukare och 22 000 jordbrukskooperativ) och Orgalim (bestående av 770 000 europeiska teknikindustrier).

Länder som representerar majoriteten av de globala koldioxidutsläppen och världens ekonomi har satt upp klimatneutralitetsmål, men investeringsnivån i rena lösningar är fortfarande för låg. IEA varnade nyligen för att investeringarna i ren energi måste tredubblas för att dämpa klimatförändringarna. Och det finns andra sektorer där behovet av hastighet är ännu större.

Vi är bara en investeringscykel borta från 2050 och nu är det sannolikt den sista chansen att få klimatpolicyn rätt. Om vi inte får till effektivt pris på koldioxid får vi inte de investeringar som krävs för att klara 1,5-gradersmålet. Vi tror att tidpunkten är helt rätt. Detta skulle göra COP26 i Glasgow till en riktig game changer.

Kontakt:

Nina Ekelund, generalsekreterare, +46735022464 and Deniz Butros, Policy- och kommunikationsansvarig, +46764271580, Hagainitiativet

Jouni Keronen, vd,  +358504534881 and Senni Raunio, Koordinator,  +358503512390, Climate Leadership Coalition

Bjørn K. Haugland, vd,  +4797687315 and Mathias Johnsen, Kommunikation,  +4799425 998, Skift – Business Climate Leaders

About us