Frukostseminarium: Klimatrisker i leverantörskedjan – det största hotet mot Sverige?

Sverige är mycket sårbart för klimatstörningar i leverantörskedjorna. Det visar ny forskning från Mistra Geopolitics. Sverige behöver klimatanpassas, samtidigt måste vi lägga än mer kraft på hur vi påverkas av klimatförändringar i andra länder.

 • Hur allvarliga är klimatriskerna i leverantörskedjan?
 • Hur hanterar vi bäst klimatrisker i leverantörskedjorna?
 • Hur hanterar företagen denna risk idag?
 • Hur påverkas exporten av klimatförändringar i andra länder?

Tid: 22/2 kl 8.00 – 9.30 (frukost från 07.30)
Plats: Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm
Arrangör: Mistra Geopolitics och Hagainitiativet
Twitter: #haga18 och #MistraGeopolitics

Medverkande:

 • Åsa Persson, forskare inom Transforming Governance, Mistra Geopolitics
 • Henrik Carlsen, forskare inom Climate Change Adaption, Mistra Geopolitics
 • Karl Hallding, forskare inom Rethinking Development, Mistra Geopolitics
 • Claes Johansson, Head of Sustainable Development
 • Eva Eriksson, hållbarhetsdirektör, Löfbergs
 • Helene Samuelsson, kommunikationschef, Preem
 • Annie Ross, projektledare smarta städer och hållbara affärer, Business Sweden
 • Eva Krutmeijer, Mistra Geopolitics (moderator)
 • Victor Norberg, Hagainitiativet (moderator)

About us