Hagainitiativet presenterar Klimatbokslut 2019 – Utsläppen minskar och lönsamheten ökar

Pressmeddelande 22 juni 2020

Idag presenterar Hagainitiativet sitt nionde klimatbokslut för året 2019. Det visar att 11 av 12 medlemsföretag nått klimatmålet till 2020, vilket är ett år snabbare än planerat. Sammantaget har Hagainitiativets företag minskat sina egna utsläpp (scope 1) med 1,5 miljoner ton CO2e sedan de började mäta. Detta kan jämföras med Sveriges totala utsläpp på cirka 53 miljoner ton.

De direkta utsläppen av växthusgaser (scope 1) minskade med 22 procent motsvarande 700 000 ton jämfört med 2018. Samtliga medlemsföretag minskar sina utsläpp inom scope 1 samtidigt som ett företag ökar sina utsläpp inom Hagascopet som mäter scope 1, 2 samt tjänsteresor i scope 3. Minskningen från förra året kan härledas till avveckling av fossil el- och värmeproduktion, driftstopp, effektiviseringar i transporter och egna processer.

– Efter tio år med tydliga klimatmål och årlig rapportering ser vi tydliga affärsmässiga fördelar med ett aktivt klimatarbete. Det är positivt för finansieringen och för att attrahera den allra bästa arbetskraften, säger Nina Ekelund, generalsekreterare i Hagainitiativet.

Under 2019 har flera kraftfulla åtgärder för klimatet genomförts. Åtgärderna syftar främst till att avveckla fossila bränslen i företagens processer och transporter. En annan viktig åtgärd är forskning och utveckling för att på olika sätt fånga in och lagra koldioxid. Vi ser även en utveckling av åtgärder för minskat behov av primära resurser så som energieffektivisering och processoptimering samt ett mer hållbart hanterande av material och resurser. Företag rapporterar även om striktare policys för tjänsteresor samt bättre digitala alternativ till möten, vilket främst lett till ett minskat flygande. Vi ser även en positiv trend av samverkan och gemensamma initiativ.

– Vi ser samtidigt att vi behöver öka tempot varje år. En halvering varje decennium kräver en ungefärlig minskningstakt på sju procent varje år från 2020 enligt Global Carbon Law. För att nå målet om Hagainitiativets mål om 85 procents minskning till 2030 så krävs nu en genomsnittlig minskningstakt på 12 procent för resterande år fram till 2030, avslutar Nina Ekelund.

Klimatbokslutet länk

Presskontakt:
Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet,
0735-022 464

About us