Hagas vd:ar: handelspolitiken är en outnyttjad klimatresurs

Hagaföretagens vd:ar skriver i Dagens Industri (31/8) om vikten av att öka takten i handelspolitiken för att bidra till klimatomställningen. Alla verktyg behöver användas och handelspolitiken har stor utvecklingspotential för att bidra till minskade utsläpp. För att göra handelspolitiken till den klimatresurs den verkligen är behövs en tydlig ambitionshöjning, vi uppmanar den svenska regeringen att:

– Stärka EU:s utsläppshandel
– Inte låta taxonomin bromsa omställningen
– Skapa jämnare konkurrens med klimattullar
– Verka för globala prismekanismer på koldioxidutsläpp
– Skapa en marknad för negativa utsläpp

Läs hela artikeln here.

About us