Hallå där Lord Nicholas Stern

Hagainitiativet har intervjuat Lord Nicholas Stern, författare till Sternrapporten; President, British Academy; Co-Chair, Global Commission on the Economy and Climate.

Vad ser du att företagen behöver göra för att vi ska nå en ekonomi med låga utsläpp? – Företag behöver sätta ett datum för när de når netto nollutsläpp, prata om och ställa krav i leverantörsledet samt visa politiker att de ställer sig bakom en ambitiös klimatpolitik. Dessa tre åtgärder kan få en enorm effekt och påskynda den omställning som vi behöver.

Se hela intervjun med Nicolas Stern here

About us