Hej PM Nilsson, politisk redaktör på Dagens Industri

Varför har Dagens Industri klimatfrågan som en av tre toppfrågor inför valet?

– Miljöomställning i allmänhet och minskad klimatpåverkan i synnerhet är den enskilt största ekonomiska frågan och Di:s läsare är mycket engagerade. Alla stora tunga branscher berörs och de tio största börsbolagen är alla helt beroende av att lyckas. Mycket stora värden står på spel och ännu högre värden kan skapas om företag i Sverige ligger före.

Vad hoppas ni uppnå med att lyfta fram klimatfrågan?

– Informera och belysa klimatfrågans effekter på företag och företagande i Sverige, samt spegla näringslivets engagemang.

Hur ser ni att näringslivet gagnas av att klimatfrågan har mer fokus under valrörelsen?

– Ibland möter man en föreställning om att ”näringslivet” eller ”storföretagen” försenar omställning för att skydda gamla affärsmodeller. Så kan det vara här och där, men min upplevelse är att näringslivet generellt ligger långt fram och driver på utvecklingen än tvärtom.

About us