Henrik Nerell: Översätt information till handling

En av mina första arbetsuppgifter var att åka med Hagainitiativet till Karlstad och prata framtid med de andra företagsrepresentanterna. Spännande, lärorikt, intressant och mycket nyttigt är en passande beskrivning av mitt första möte med Hagainitiativet. Nu ett år senare kan jag konstatera vilken viktig funktion Hagainitiativet fyller.

Klimatutmaningen vi alla står inför lider inte av någon informationsbrist. Climate change på Google returnerar över 6.5 miljoner träffar. Att vi står inför stora förändringar och påfrestningar kan knappast ha gått någon förbi. Men kanske behövs det mer information om det som faktiskt görs och här tycker jag att Hagainitiativet fyller en mycket viktig roll. Att hålla en positiv ton, att ge utrymme för företag att dela med sig av olika initiativ, stora som små, som är steg i rätt riktning. Det sporrar, inspirerar och driver förändring.

Informationsmängden om miljöfrågor i allmänhet och klimatfrågan i synnerhet utgör idag i sig självt en del av utmaningen. Vem ska jag tro på? Kan jag verkligen göra skillnad? Spelar det någon roll vad jag gör? – Det låter så illa att det är bättre att bara göra ingenting och vänta på att planeten går under.

Vi är en stor aktör inom vår bransch och de beslut vi fattar i både stort och smått har stor påverkan. Låt mig ger er ett exempel, när vi för ett antal år sedan gjorde om McFlurry-skeden så innebar det en besparing på 286 ton plast årligen i Europa! En stor del av vårt miljöarbete sker långt borta från våra restauranger och vår dagliga verksamhet – det kan röra sig om att vi bygger restauranger med så låg energiförbrukning som möjligt att vi endast serverar fisk från MSC certifierade bestånd, eller att vi globalt är med och grundar Global Round Table of Sustainable Beef för att se om vi med gemensamma krafter kan minska de miljöutmaningar som nötköttsproduktion medför. Det är viktiga saker som är nödvändiga och som lägger en bra grund för att minska vår miljöpåverkan.

Men vi vet också att vi har mängder med åtgärder som behöver göras lokalt och följas upp varje dag – det kan handla om att följa rutiner för att minska sin elanvändning, eller att säkerställa att wellpapp blir omhändertaget på rätt sätt. Och här ligger vår största utmaning och möjlighet. Med 225 restauranger, 49 franchisetagare, 12 000 medarbetare och långa öppettider behöver vi hela tiden arbeta för att alla känner att ja, vi kan göra skillnad, ja, det vi gör varje dag har betydelse och ja, det spelar roll.

För att möta den här utmaningen skapade vi 2012 ett utbildningsprogram för att varje restaurang ska ha möjlighet att ha en egen miljöchef/miljöambassadör. Utbildningen sker i Stockholm på vår Business School och ger deltagarna kunskaper om de miljöutmaningar som vi står inför, vad vi som företag gör och, viktigast av allt, vad de kan göra på sin restaurang. Hur kan de skapa energi i de här frågorna där de jobbar, vilka rutiner kan de skapa och var ska de börja. Vi kallar det här programmet för Planet Champions och finns även i Storbritannien bland annat.

Idag har vi dragit många lärdomar och kommer att stöpa om utbildning för att bli ännu mer fokuserade på färre områden. Vi inför mer mätning för att ännu bättre kunna belöna, motivera och utmana till bättre resultat.

Arbetet med Planet Champions är ett exempel på hur vi försöker att översätta informationsmängden om miljöfrågor i allmänhet och klimatfrågan i synnerhet till handling, precis som Hagainitiativet vill vi dela med oss av positiva nyheter, sprida kunskap och dela med oss av goda exempel.

För att läsa mer om vad som händer på McDonald’s inom miljö, hållbarhet och klimat besök gärna:

McDonald’s Sverige – miljö, hållbarhet och klimat 

McDonald’s globalt – miljö, hållbarhet och klimat

About us