Intervju: Lena Ek, tidigare miljöminister och initiativtagare till New Climate Economy

Varför tog du initiativ till New Climate Economy? – För att det behövdes nya argument i de globala klimatförhandlingarna som hade gått i stå. Vi behövde involvera den finansiella sektorn.

Vilket är New Climate Economy-rapportens huvudbudskap som du önskar att näringslivet i Sverige tar med sig? – Att det går att förena hållbar tillväxt med minskade klimatutsläpp och dessutom är i vissa fall en hållbar tillväxt en förutsättning för minskade klimatutsläpp.

Vad vill du skicka med till din efterträdare angående näringslivets roll i klimatarbetet? – Se till att näringslivet gör sin omvärldsanalys och inte jobbar med de globala företagen. Använd New Climate Economyrapporten!

About us