Intervju med Mattias Goldmann och Maria Sunér Fleming, nyss hemkomna från klimatmötet i Marrakech

Hej Mattias Goldmann, vd på Fores,

Good cop, bad cop… Hur bedömer du Marrakech? 

– Om fjolårets klimatmöte i Paris var den högtidliga nyårsfesten, så var årets möte i Marrakech den lite jobbiga återträffen då man ska börja infria nyårslöftena och då en och annan kanske börjar vilja backa från vad man lovat. Så det var ett mindre festligt, men egentligen väl så viktigt möte.

Vilka var framstegen och bakslagen?

– Det viktiga nu var att säkra det som redan uppnåtts och fortsätta framåt, och det gick. Konkret lyftes klimatanpassning fram mer än förut, medan vi tydligare än vi kanske trott såg hur svårt det kommer att bli att enas om hur klimatlöften ska mätas, jämföras och skärpas över tid. Vissa vill också tillbaks till en tid då bara de allra rikaste länderna ska minska sina utsläpp, men här är Parisavtalet tydligt; alla ska bidra.

Vad betydde valet av Trump mitt under konferensen?

– Ibland behöver man en gemensam yttre fiende, och det var vad Trump blev för COP22. Kina var väldigt tydliga med att de inte backar från sina åtaganden, och en lång rad andra länder gav uttryck för samma sak. Parisavtalet visar sig direkt efter antagandet vara tryggt och robust, men det är värre med klimatfinansieringen där vi får se oss i månen efter de pengar USA lovat och det finns stor risk att andra minskar sina åtaganden.

Vilken roll spelade näringslivet?

– Näringslivet fick en helt central roll efter valet av Trump. Näringslivstoppars kraftfulla stöd till Parisavtalet visade att vi är i en ny era, då det som bedöms hota affärerna inte är omställningen till förnybart och effektivt utan vad som händer om vi försöker backa bandet och smita från det vi enats om. En lång rad riktigt långtgående klimatlöften från näringslivet inspirerade, och i utställningsdelen var det fullt av hoppingivande exempel på tekniska lösningar för att hejda klimatförändringarna.

Slutligen, vilken var Sveriges roll?

– Vi förhandlar gemensamt med övriga EU, och vår direkta klimatpåverkan är liten, så vår främsta roll är att vara ett positivt exempel för andra att inspireras av. Det var temat för klimatminister Isabella Lövins huvudtal på COP, där de tuffa klimatmål sju partier enats om imponerar. Men jag måste sätta ett frågetecken för den oceankonferens som Sverige aviserade, som vår största FN-satsning sen Stockholmskonferensen 1972. Det är förstås en angelägen fråga, men kopplingen till de klimatmål vi nyligen enats om, till näringslivets potentiella exportframgångar eller universitets och tankesmedjors expertis är svag. Efter att konferensen är avklarad i juni kan en annan inriktning vara smartare.

 

Hej Maria Sunér Fleming, ansvarig energi och klimat på Svenskt Näringsliv,

Vad var det viktigaste beslutet i Marrakech? 

– Svårt att peka på ett enskilt beslut. Beslutsamheten från länder som Kina och Indien att gå vidare med Parisavtalet trots den osäkerhet som la sig över mötet efter att Donald Trump vunnit det amerikanska presidentvalet var viktig.

Vilken roll spelade näringslivet?

 – Näringslivet pekades av många ut som en av de viktiga parterna för Parisavtalets genomförande. Den innovationskraft som finns i näringslivet är central för att få klimatsmarta lösningar att bli kostnadseffektiva och nå de stora marknaderna. Kanske är det vad som kommer att driva klimatarbetet framåt när det finns osäkerhet om klimatpolitiken i vissa länder.

Vilka beslut skulle du vilja se som inte togs? 

– Jag skulle vilja se ett beslut om ett globalt pris på koldioxid. Men det är fortfarande långt dit tyvärr.

About us