Kathrine Löfberg: Utan klimatarbete finns vi inte

När det gäller kaffe och klimat tror många att det är transporterna från odlarländerna som påverkar mest, men så är det faktiskt inte. En beräkning av vårt klimatavtryck, visar att ca 90 procent av klimatpåverkan sker i odlarledet. Med den kunskapen blir det naturligt för oss att lägga stort fokus på klimatarbetet där.

Det hindrar naturligtvis inte att vi samtidigt jobbar med att förbättra andra delar av verksamheten, till exempel transporter, energiförbrukning (vår produktion har fördubblats de senaste 20 åren utan att vår energiförbrukning ökat) och förpackningar. Men mest krut lägger vi alltså på arbetet i odlarländerna, för där behövs det mest.

Kaffeskördarna minskar Klimatförändringarna bidrar bland annat till att kaffeskördarna minskar. Det är naturligtvis inte bra för ett företag som lever på att sälja kaffe. Vill man vara dramatiskt kan man därför säga att klimatarbetet i odlarländerna handlar om vår överlevnad.

Löfbergs äger inga egna kaffeodlingar, men det spelar mindre roll eftersom de är en avgörande del i vår värdekedja. Därför är det självklart för oss att bygga nära och långa relationer till kaffebönderna – och att arbeta tillsammans med dem för att möta de utmaningar som klimatförändringarna bär med sig.

Det är Jesus Lourenáo da Silva i Brasilien ett bra exempel på. Han deltog nyligen i ett treårigt projekt där 500 kaffebönder i Sao Francisco-regionen fick lära mer om bland annat hållbara odlingsmetoder, vilket bidrog till att han, på samma areal kunde öka sin produktion från 28 till 52 kaffesäckar per år.

Sida vid sida Kaffe odlas framförallt av småskaliga bönder som har svårt att skaffa information och som ofta saknar ekonomiska förutsättningar att genomföra förändringar för en mer hållbar utveckling. Här kan vi hjälpa till, själva och tillsammans med andra.

Just nu arbetar vi tillsammans med nio andra kaffeföretag i projektet Coffe & Climate som involverar kaffebönder i Brasilien, Guatemala, Honduras, El Salvador, Tanzania och Vietnam. Genom att kombinera forskning och praktiska erfarenheter tar vi gemensamt fram en verktygslåda som hjälper kaffebönder i hela världen att anpassa sig till klimatförändringarna. Även Sida deltar i projektet, och det är jättebra eftersom klimatfrågan är central i arbetet att minska fattigdomen.

Tillsammans skapar vi en god cirkel. För när det blir lättare för kaffebönderna att ställa om till mer hållbara odlingsmetoder så leder det till att produktionen och kvalitén ökar, att kaffebönderna får mer betalt och att levnadsstandarden förbättras. Det är bra för kaffebönderna och deras familjer, för klimatet – och för oss och våra framtida affärer.

About us