Lantmännen har minskat sina koldioxidutsläpp med 40 % sedan 2009

Människans produktion av mat står för en betydande del av världens klimatpåverkande utsläpp. För att bromsa klimatförändringarna och säkerställa ett produktivt jordbruk även imorgon behöver klimatpåverkan minskas, framförallt i odlingen men även från förädling och transporter av livsmedel. Som livsmedelsproducent och lantbrukskooperativ har Lantmännen ett ansvar att göra vad vi kan för mer klimatsmart mat.

Read more

About us