Lisa Wahlström: Våra löften för en hållbar framtid

Varje år producerar vi på Coca-Cola European Partners i Sverige cirka 400 miljoner liter dryck som sedan säljs på den svenska marknaden. Det gör oss till ett företag som måste ta stort ansvar för hållbarhet och den cirkulära ekonomi vi vill bidra till att skapa, för att hållbarhet är lönsamt inte bara för oss som företag utan för samhället i stort. För oss krävs ett omfattande arbete på flera fronter, vad gäller allt från förpackningar och vattenanvändning till ingredienser, samarbeten och återvinning.

För första gången någonsin har vi därför tillsammans med The Coca-Cola Company lanserat en gemensam hållbarhets- och handlingsplan för Västeuropa, med skärpta mål och ambitioner inom bland annat återvinning, förpackningar och miljö. För vi vill göra mer.

Varje år går vi till exempel miste om miljarder i Sverige för att material inte återvinns eller återanvänds. Potentialen med återvinning är stor, men produkter sorteras fel och förpackningar förlorar sin chans att få nytt liv. Redan idag är våra förpackningar 100 procent återvinningsbara, men alla återvinns inte. Därför jobbar vi tillsammans med Returpack för att varje burk och flaska ska samlas in. Hundra procent insamling av burkar och flaskor är helt nödvändigt. Våra förpackningar ska inte hamna i våra hav eller bli vanligt avfall. Nyligen kommunicerade Coca-Colasystemet globalt att vi har som mål att varje burk och flaska vi säljer 2030 ska samlas in och återvinnas. Men det handlar inte bara om insamling utan också om att materialet faktiskt återanvänds. I Sverige är vårt löfte att vi ska ha minst 50 procent återvunnen plast i våra PET-flaskor till 2020.

Men hållbarhet kräver mer än förpackningen, vårt ansvar sträcker sig till val av underleverantörer och våra ingredienser. Mer konkret ska 100 procent av våra huvudingredienser och vårt råmaterial komma från hållbara resurser år 2020.

Vi vet att företag i vår storlek kan göra en skillnad i de samhällen där vi verkar. För att bidra till en positiv, inkluderande samhällsutveckling prioriterar vi vårt lokala engagemang och lokala samarbeten – framför allt i Jordbro i Haninge där vi har vår tillverkning och är en av de största privata arbetsgivarna.

Vi tror starkt på ett lönsamt och värdeskapande näringsliv med minskad påverkan på klimat och samhälle och ser fram emot att hitta nya hållbara vägar framåt tillsammans i branschen. Vi behöver förändras, det första steget är att fullt ut förstå potentialen med att röra oss från en linjär till en cirkulär ekonomi.

 

Lisa Wahlström, kommunikationschef. Coca-Cola European Partners i Sverige

”Vi behöver förändras, det första steget är att fullt ut förstå potentialen med att röra oss från en linjär till en cirkulär ekonomi.”

Lisa Wahlström, kommunikationschef. Coca-Cola European Partners i Sverige

About us