Martin Johansson: Som man sår får man skörda

För det första: Människans påverkan på klimatsystemet är tydlig – och växande. Vi kan se det runt omkring oss. Läste idag en artikel om grönsaksodling på södra Grönland. Från år 2000 till 2012 har årsmedeltemperaturen i Nuuk ökat från -0,8 C till 0,3 C och i takt med att sommarsäsongen har blivit längre och varmare har allt fler börja odla potatis och testa nya grödor.

För det andra måste vi agera snabbt och kraftfullt om vi vill undvika allt mer destruktiva följder. Lokalodlade grönsaker på Grönland i alla ära, men i resten av världen är det snarare effekter i form av smältande isar och höjda vattennivåer som oroar oss.

Men rapporten drar också en tredje och mycket viktig positiv slutsats: Vi har medel för att begränsa klimatförändringarna och bygga en bättre framtid. En framtid där vi begränsar vår påverkan men också lär oss hantera ett varmare klimat.

Vi på Lantmännen är övertygade om att åtgärder som är bra för klimatet också är bra för affärerna. Jag behöver bara bläddra vidare bland dagens nyheter för att få bevis på detta. En artikel berättar om statistik från Energimyndigheten som visar att oljeförbrukningen i jordbrukssektorn gått ned med 31 procent sedan 2002. Enligt myndigheten beror det förmodligen på att det är lönsamt att konvertera från olja till biobränsle. Ytterligare en artikel belyser att det är lönsamt för lantbrukare att investera i solpaneler på lagårdstaket.

För att öka takten i omställningen måste vi bättre utnyttja den kunskap vi har redan idag. Genom att utnyttja vår gemensamma kunskap, från jord till bord, har Lantmännen i dialog med kunder och lantbrukare utvecklat ett nytt odlingskoncept. Det handlar om konkreta åtgärder i odlingen som att använda mineralgödsel tillverkat med lägsta möjliga klimatpåverkan, att odlaren gått kurs i Eco-driving, precisionsodlingsteknik för minskad kvävegödselanvändning, grön el och energieffektivisering. Utöver detta ingår också åtgärder för att förbättra den biologiska mångfalden. Resultat ger ett spannmål med ca 20 procent lägre klimatpåverkan jämfört med svensk genomsnittlig brödsäd.

I går kom årets första snö över Mälardalen. Glädjen i min sons ögon gick inte att ta miste på och när vi kom till dagis var snöbollsrullandet och snögubbsbyggandet redan i full gång. Jag vet att väder inte är det samma som klimat, men ibland behöver man en påminnelse om årstidernas gång och förutsägbarhet. Den kunskap som våra bönder i generationer har utnyttjat för att bruka marken och sakta men säkert lärt sig bemästra för att få ut bättre och större skördar som kan mätta en ständigt växande befolkning. I ett framtida mer oförutsägbart klimat blir den kunskapen viktigare än någonsin. För det vi sår idag, får inte bara vi skörda, utan även våra barn och barnbarn. Och deras barn.

About us