Money talks – så formar handelspolitiken klimatomställningen webbinarium 14 juni

14 juni
kl. 10.00 – 11.15

EU är en av världens största handelspartners, värdet av producerade varor och tjänster inom unionen motsvarade år 2019 16,4 biljoner euro (BNP). Att styra om EU:s handelspolitik mot gröna investeringar är helt avgörande för att klara klimatomställningen. Just nu formas en ny handels- och finanspolitik inom EU med anledning av revidering EU ETS, Next Generation, CBAM, gröna given och taxonomin. Utformningen av EU:s klimat- och handelspolitik kommer att sätta agendan för all global handel och därmed hur vi når 1,5-gradersmålet. EU-minister Hans Dahlgren inleder webinariet med att berätta om Sveriges arbete med klimatpolitik i EU.

  • Hur bör EU:s handelspolitik utformas för att gynna klimatomställningen?
  • Hur Sverige driver på EU:s klimat- och handelspolitik?
  • Hur påverkar taxonomin och gröna given gröna investeringar?

I samband med webinariet kommer Hagainitiativets nya EU-rapport Time to step up att lanseras.

 

Medverkande

Hans Dahlgren, EU-minister
Anders Wijkman, styrelseordförande för Climate KIC
Emma Wiesner, europaparlamentariker (C)
Jakop Dalunde, europaparlamentariker (MP)
Emma Lindberg, Public Affairs Manager, Folksamgruppen
Olof Johansson, skogspolitisk chef, Sveaskog
Marie Baumgarts, Chef Regulatory Affairs and Sustainability SEB
Alarik Sandrup, näringspolitisk chef, Lantmännen
Deniz Butros, policy- och kommunikationsansvarig, Hagainitiativet
Nina Ekelund, generalsekreterare, Hagainitiativet (moderator)

/files/2021-06/1623932368_del-1.mp4

/files/2021-06/del-2.mp4

About us