Monika och Mattias Klum: Hur hade vi förväntat oss 2012?

År 2012 går mot sitt slut. Hur hade vi väntat oss detta år? Det var 20 år sedan första Rio-konferensen, och visst hade vi förväntningar. Strax innan startades ett vackert initiativ kallat för Vår Värld 2034, som man kan läsa om på projektets egen sida där det står att läsa: Under sommaren och hösten 2011 inleddes projektet Vår Värld 2034, ett samarbetsprojekt mellan IVL Svenska Miljöinstitutet och Svenskt Näringsliv. Syftet är att beskriva utmaningar och hitta lösningar som leder till att Sverige kan bidra till och vara en vinnare i en hållbar och globaliserad framtid. När man läser om de workshops och nyheter som finns utlagda känns hela ambitionen stendöd. Workshops och nyheter är ett år gamla. Har ingenting hänt? Är detta synonymt med ambitionsnivån? Nej, naturligtvis inte. Men det är svårt. Eller lätt.

Låt oss djupdyka här: Det finns tänkare och forum där man utgår från att politik och styrning inte kommer att lösa den miljöproblematik och det klimathot vi står inför, utan allt måste komma underifrån. Från folket, av folket och för folket. Vi är övertygade om att detta enbart är en del av lösningen. Låt oss ge ett exempel: svenskarna hade aldrig valt att köra på höger sida om detta inte beslutades om. Transaktionerna var kostsamma, men relativt lätta att genomföra. Vi måste nu , ännu en gång, byta körfält, lite metaforiskt uttryckt.

Om, låt säga, någon skulle räkna på vad gratis tåg och bussresor för samtliga resenärer inom landets gränser skulle ge i form av ökad effektivitet och i konkurrensfördelar för svenska företag, skulle utsläppen minska drastiskt. Kostnaden måste också ses som det största hälsobefrämjande pr-jippot i modern tid, men också i förbättrad ekonomi. Det klart att inrikesflyget skulle gå trögt eller ännu trögare, om bara ett fåtal företagare skulle använda inrikesflyget, och bilindustrin skulle äntligen få bråttom. Konstigare saker har hänt. Vi har sett hur jätteföretag som Kodak och Fuji fallit. På kort tid stupade solida och kompetenta forskningsintensiva kunskapsföretag. Tiderna och efterfrågan förändrades. Dessa och andra företag föll med en duns, men idag saknar vi dem inte, egentligen.

Det kommer nytt, det kommer bättre. Beträffande de överlevnadsfrågor mänskligheten nu otvivelaktigt står inför så krävs aktiv och intelligent lagstiftningen och politisk styrning. Om denna styrning helt upphörde skulle till exempel trafficking och narkotika ödelägga vårt land. Tur är då att vi har en politisk vilja. Nu håller jordens system på att kollapsa och vi behöver vara djärva. Om politik och lagstiftning tog resoluta beslut, skulle ännu fler nya entreprenörer dyka upp och lösningar likaså. Lagarna är våra spelregler, individerna och företagen ”spelar efter den hand de får”. Det är inte svårt, utan lätt.

Det som är svårt är att krysta fram lösningar ingen efterfrågar. Det famlas i politiska mörker, som om det hela vore en elak dröm. Vad som istället krävs är en snabb och skicklig omvändning till ett klokt och långsiktigt användande av jordens resurser! Folket följer med om forskarna, politikerna och stora näringslivsaktörer står enande. Gör något drastiskt, det är säljbart. Se Tysklands och Sydkoreas energipolitik. Sätt Sverige på världskartan, sälj oss som den nation som blir en av de första riktigt hållbara moderna forsknings- och teknikintensiva samhällena på jorden.

Dags att lämna den gamla världen och kliva in, på allvar i framtiden!

About us