Nina Ekelund: Det är nu arbetat börjar

Jag har nyss kommit hem från Durban och klimatmötet. Under dagarna jag var där kastades jag mellan och hopp och förtvivlan – blir det några steg framåt som leder till att den globala uppvärmningen minskas? Det såg mörkt ut ända till tidig söndag morgon då resultatet av de två veckornas intensiva förhandlingar presenterades.

Det blir en andra åtagandeperiod av Kyotoprotokollet, vilket innebär att det lever vidare tills ett nytt avtal är på plats. Det blev även en färdplan för en ny rättslig överenskommelse som innebär att senast 2015 ska det finns ett färdigt avtal med bindande åtaganden för att minska koldioxidutsläppen, ett avtal som kan träda ikraft först 2020. I Durban beslutade man också om en Grön Fond som ska finansiera projekt som ska bidra till utsläppsminskningar och anpassning till ett förändrat klimat i utvecklingsländer.

Räcker dessa beslut för hejda den globala uppvärmningen? Nej, det gör det inte. Både Naturskyddsföreningen och WWF har sagt att vi nu har tagit beslut som leder till att temperaturökningen blir ca 3-4 grader. Temperaturökningen får max bli 1,5-2 grader om vi ska ha ett klimat som går att överleva i. Om temperaturen ökar mer än två grader bedöms effekterna bli mer svårhanterliga och tillta snabbare, risk för ”tipping point” d s v oöverstigliga konsekvenser som att exempelvis landis på Grönland smälter och upptining av tundran med stora utsläpp av metan. Det mest självklara, ingen temperaturökning alls, har vi redan passerat.

Christina Figueres, chef för FN:s klimatkonvention (UNFCCC) skriver följande på twitter efter att COP17 avslutats: ”Anmärkningsvärt ny fas i klimatregimen. Kritiskt nästa steg, och fortfarande otillräckligt. Måste fortsätta att höja ambitionen.”

Det är nu arbetat börjar.

Självklart räcker det inte med andra åtagandeperiod i Kyotoprotokollet men förhoppningsvis kan ”Durbanpaketet” leda till tuffare beslut på nästa klimatmöte i Quatar, och alla varningsord ”om att detta inte räcker” kan förhoppningsvis leda till en mobilisering av samhällets alla delar. Det måste ske för planeten och för mänskligheten.

Mobilisering innebär att en stat omorganiseras inför ett krig. Alla i samhället behöver mobiliseras mot klimatförändringar. Inget initiativ är för litet. Allmänheten, kommuner, landsting, staten, organisationer och näringslivet – alla behövs. Det handlar inte om att vänta till sen och se vad som händer i Quatar utan det handlar om nu. Vi har ett fåtal år på oss att agera – att vända utvecklingen och börja minska vår klimatpåverkan.

I Hagainitiativet har vi visionen ”ett näringsliv utan klimatpåverkan”. Alla företagen i nätverken har åtagit sig att minska sin klimatpåverkan med minst 40 % till 2020 och flera av företagen går ännu längre. Det är ingen lag som tvingar företagen att agera, utan det är utifrån egen vilja och att de ser att det är lönsamt. Det räcker inte att Hagaföretagen agerar – hela näringslivet har allt att vinna på att ställa om i kolsnål riktning. Börja idag – det är vår gemensamma framtid som du kan vara med och forma!

About us