Nina Ekelund: Näringslivet ger mig hopp

Innan jag började arbeta med näringslivets klimatpåverkan och Hagainitiativet, dessförinnan BLICC, så arbetade jag med klimatanpassning i Stockholm stad. Vi tog fram rapporter om hur Stockholm kommer påverkas av ett förändrat klimat. Det handlade om värmeböljor, häftiga skyfall, varmare vintrar och effekterna av detta. Hur påverkas ett samhälle av ett förändrat klimat? I dagarna har vi sett skyfall i Västsverige och vi kan läsa att ”Den extrema nederbörden har ökat i Sverige”.

Ja, klimatet förändras och det beror på oss. Vår, din och min, påverkan på klimatet är olika och beror på vilket hus vi bor i, hur varmt vi har inomhus, hur vi reser till jobbet, hur vi semestrar och t o m vilken mat vi väljer att äta. När vattnet rinner in i källaren eller när vi ser cyklisten trampa genom meterhögt vatten så finns det en koppling till hur du och jag lever. Svenskens klimatpåverkan ligger i genomsnitt på ca 7 ton, amerikanen på 25 ton och thailändaren på cirka ett halvt ton. Den rimliga nivån vi, svenskar, borde ligga på är 1-1,5 ton koldioxid per person och år. Hela världen behöver minska sin klimatpåverkan. I framtiden kommer vi vara ännu fler på jorden och vi har ju bara de resurser som finns på jorden och de ska räcka till alla.

Min slutsats är att alla måste hjälpa till, alla måste dra sitt strå till stacken och vi måste hjälpa varandra att ta ansvar för sina strån. För att växla upp arbetet med en framtid utan klimatpåverkan måste vi berömma varandra, speciellt de ivriga själarna som tar ett extra strå och springer före. Det behövs någon som tar ledningen, någon som visar hur man kan göra, att det faktiskt är möjligt. Ibland kanske förebilderna springer fel, tappar ett strå och får då utstå kritik. Men förebilderna behövs för att hålla riktningen, och fler och fler kommer till slut att följa efter. Det är så förändring skapas. Några modiga själar vågar göra annorlunda, vågar tänka nytt.

Jag gillar forskare som i år av motvind säger samma sak. De åker på konferenser och säger att jorden blir varmare och det beror på att vi förbränner kol.

Jag gillar politiker som i år av motvind om och om igen, hänvisar till forskaren, och som säger att vi behöver ställa om samhället. Vi behöver vara ett gott exempel för resten av världen.

Jag gillar miljöorganisationerna som oförtrutet i ur och skur hänvisar till forskarna, tar fram rapporter som ger nya perspektiv på samma frågor – hur ska vi få resurserna att räcka och hur ska vi minska avfallet från det vi släpper ut.

Jag blir glad i hjärtat av modiga företagsledare som säger att hållbarhet är en självklar del företaget.(Läs nästa veckas bloggkrönika av Peter White, P&G:s hållbarhetschef.) Jag blir glad av att företag lägger tid och kraft på att beräkna sin klimatpåverkan, sätta upp mål och därefter genomföra åtgärder som leder till minskad klimatpåverkan. När regnet öser ner i Göteborg känner jag mig hoppfull när jag ser ansvarsfulla företag. Fortsätt gärna läs Hagabloggen. I höst kommer vi läsa många spännande inlägg som ger hopp, nya vinklingar, nya perspektiv och som säkert inspirerar. Glad läsning.

About us