Ny rapport: Minskade utsläpp i värdekedjan – så här gör 21 företag

Rapporten Minskade utsläpp i värdekedjan visar hur 21 företag arbetar med att minska utsläppen i sin värdekedja. Företagen har bland annat gett sitt perspektiv om vilka krav de ställer på sina leverantörer idag och hur transparenta de är, om deras affärsmodell påverkas av tuffare klimatkrav, vilka råd de vill ge till andra företag eller till politiken samt hur deras arbete med att minska klimatpåverkan påverkas av det nya geopolitiska läge världen nu befinner sig i.

Samarbete längst hela värdekedjan lyfts som en nyckel till framgång för att minska utsläppen i värdekedjan. Ökade samarbeten i värdekedjan kan leda till nya affärsmöjligheter som kapar leverantörsled, minskar utsläppen, samt bidrar till en ökad cirkularitet och synergieffekter.

För att kunna minska sin klimatpåverkan i värdekedjan vill företagen att politiken levererar:

  • Stabila och långsiktiga politiska beslut
  • Politiska beslut som gynnar en grön omställning för transportsektorn
  • Styrmedel som gynnar cirkularitet
  • Harmoniserade rapporteringsmetoder

Read the report here
Läs pressmeddelande here
Lyssna på webinariet here

About us