Nyhetsbrev för februari

Några höjdpunkter från februaris nyhetsbrev:

  • Intervju med Katarina Luhr, miljöborgarråd Stockholms stad.
  • Samlade slutsatser från Hagainitiativets frukostmöte om lönsamt klimatarbete

– Ny masteruppsats om näringslivets lönsamma hållbarhetsarbete

  • Frågor till Linnéa Haeggström, ny samordningsansvarig för Hagainitiativet

Read more

About us