Peter Bodor: Behövs det mer bevis för att klimatarbete lönar sig?

I dagarna presenterade organisationen the Carbon Trust sin rapport över hur världens 400 största företag, däribland Coca-Cola, arbetar med sin klimatpåverkan. Mycket glädjande har nästan 70% av företagen strategier för sitt klimatarbete, jämfört med färre än 50% förra året. Andelen företag som redovisade sina utsläpp ökade från knappt 20% till 45%. Att dessa stora företag nu delar inställningen till miljö med oss som är med i Hagainitiativet är hoppingivande förstås, men det mest intressanta har jag inte kommit till än…

Det tankesätt vi har samlats kring i Hagainitiativet är att ”ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet”. Som vatten på vår kvarn visar CDP’s rapport att de företag som toppar listorna har ungefär dubbelt så hög ekonomisk vinst som genomsnittet i urvalsgruppen. När jag just hade skummat igenom CDP’s rapport plingade det till i min mailbox igen och då kom den senaste listan över företag som certifierat sig enligt the Carbon Trust Standard, en oberoende bedömning över företags vilja och framgång i att adressera sin klimatpåverkan.  Bland annat är det västeuropeiska företag vi tillhör, Coca-Cola Enterprises, med på listan och dessutom med de högsta poängen som tilldelats i en utvärdering.

Även de 675 företagen som är med på den här listan ser kopplingen mellan klimatarbete och lönsamhet; de 30 företag som för andra året i rad är med på listan beräknas spara nära 140 miljoner kronor årligen samtidigt som de minskar sina CO2-utsläpp. Med dessa data kan det tyckas osannolikt att något företag överhuvudtaget inte kommer att ta ett rejält grepp om sin klimatpåverkan i framtiden. Om inte för miljön, så för pengarna.

För vilken VD skulle välja bort åtgärder som spar pengar? Men en modern VD utvärderas och följs upp på fler parametrar än bara vinst. En modern VD har tydliga miljömål som den följs upp på. Och om hon/han har det, var så säker på att dennas direktrapporterande kommer att ha det, och sen är karusellen igång. Miljöarbetet kan inte vila på en ensam miljöchefs axlar, ansvaret för företagets klimatpåverkan måste ut i organisationen, det ska målsättas, mätas och följas upp och – när så är lämpligt – belönas. Det är då det händer.

Till exempel; vår avdelning som ansvarar för logistik och distribution av drycker från Jordbro ut i landet satt inte och väntade på att miljöchefen skulle säga åt dem vad de ska göra. De tog sig an företagets övergripande mål på 80% utsläppsreduktion till 2020 och drog sitt strå till stacken. De har lagt om långväga transporter till räls. De har anlagt biodiesel-pumpar i Malmö, Västerås och Stockholm så att 80% av våra lastbilar kan köra på RME innan årets slut. Och från varje enskild chaufförs mål på bränsleförbrukning och körsätt går det en röd tråd till vår VDs personliga miljömål. Då blir miljöarbetet allas angelägenhet. Och lyckas vi, skapar det förstås en mängd andra fördelar, inte minst stolta och engagerade medarbetare.

Jag tycker inte att det behövs mer bevis på att klimatarbete lönar sig.

About us