Seminarium: Vad betyder ekosystemtjänster för näringslivet?

Ekosystemtjänster och värdet av dessa uppmärksammas allt oftare och bedöms bli en strategisk fråga för näringslivet framöver.

Miljödepartementet arrangerar därför i samarbete med NMC och Hagainitiativet ett eftermiddagsseminarium på detta tema den 25 november på Rosenbads konferenscenter. Vid seminariet medverkar bland andra Pavan Sukhdev, en av de ledande forskarna inom värdering av ekosystemtjänster. Pavan har bland annat lett projektet The Economics of Ecosystems and Biodiversity (“TEEB”) som syftade till att föreslå metoder för att sätta ekonomiskt värde på natur-kapital och ekosystemtjänster. Pavan tilldelas veckan före seminariet Göteborgspriset för hållbar utveckling. Maria Schultz från Stockholm Resilience Centre redogör för sitt utredningsuppdrag om ekosystemtjänster som lämnades till Miljödepartementet i oktober.

Vid seminariet kommer också representanter från Akzo Nobel, Lantmännen och Riksbyggen att berätta om sina erfarenheter av att arbeta med dessa frågor.

Datum: 25 november Tid: 13.30-17.00 Plats: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 1, Stockholm Seminariet är kostnadsfritt

Se programmet here

Här kan du även ladda ner några av presentationerna från seminariet:

Maria Schultz, Stockholm Resilience Centre Caterina Camerani, Akzo Nobel Claes Johansson, Lantmännen Charlotta Szczepanowski, Riksbyggen

About us