Sex av fjorton företag har nått Hagainitiativets klimatmål fem år i förtid

Hagainitiativets företag har som mål att minska sin klimatpåverkan med minst 40 procent till 2020. Med fem år kvar är slutsatsen att utsläppen av växthusgaser sjunker och att företagen med största sannolikhet kommer att klara sina mål. Sex av fjorton medlemsföretag har redan nått sina mål; Axfood, Coca-Cola Enterprises Sverige, Lantmännen, McDonald’s Sverige, Sveaskog och Vasakronan. Idag lanserar Hagainitiativet klimatbokslut 2014, det femte klimatbokslutet i ordningen.

Läs klimatbokslut 2014 here

Läs pressmeddelande here

About us