Sorglig läsning i UNEP:s Emissions Gap Report – men lösningarna finns – mer sunt förnuft behövs

UNEP:s Emissions Gap Report 2022 kom nyss. Rapporten är den 13:e och den ger en överblick över skillnaden mellan var utsläppen av växthusgaser spås befinna sig 2030 och var de ska vara för att avvärja de värsta effekterna av klimatförändringarna. Budskapet är illavarslande: Minska utsläppen med 45 procent till 2030 för att undvika en klimatkatastrof.

Det behövs 6 biljoner US-dollar/år krävs för att finansiera övergången till en CO2-snål ekonomi, vilket är bara 2 procent av de totala finansiella tillgångarna globalt. Men att skjuta på åtgärderna gör att kostnaderna stiger år för år.

Med COP27 runt hörnet och en färsk rapport från FN som visar att vi måste minska utsläppen med 45 procent till 2030 – då behövs klimatledarskap och Sverige behöver vara ett föredöme i världen.

Vad behöver ske?
1. Internalisera miljökostnaderna – sätt pris på utsläpp
2. Gå mot den cirkulära ekonomi – lämna det linjära
3. Energi – effektivisera och bygg ut fossilfri energi
4. Utveckla permanenta negativa utsläpp
5. Utveckla bioekonomin
Mer förslag finns i Omtag för klimatpolitiken. Se Hagainitiativets hemsida.

Vi kan inte göra tvärtom och göra det billigare att använda fossila bränslen och resurser. Näringslivet förväntar sig en politik som är långsiktig och förutsägbar, och som internaliserar miljökostnaderna – det är sunt förnuft.

Åtgärder för att minska utsläppen behöver ske nu eller i närtid, inte om 10 år. Det blir dyrare att vänta och det geopolitiska läget ger oss momentum nu.

Se videoklipp om Emissions Gap Report 2022 here

Läs Emissions Gap Report 2022 here

Vi kan inte göra tvärtom och göra det billigare att använda fossila bränslen och resurser. Näringslivet förväntar sig en politik som är långsiktig och förutsägbar, och som internaliserar miljökostnaderna - det är sunt förnuft.

Nina Ekelund
Generalsekreterare, Hagainitiativet

About us