Stefan Henningsson: Från miljon-dutt till miljard-satsningar

De svenska AP-fonderna har 32 miljarder kronor investerade i 133 av de 200 bolag på världens börser som värderas utifrån att de har stora reserver av fossil kol, olja och gas. Internationella Energiorganet (IEA) och den brittiska tankesmedjan Carbon Trackers analyser visar samtidigt att 65–80% av våra reserver av fossil kol, olja och gas världen över kan inte släppas ut i atmosfären om vi ska lyckas hejda den globala uppvärmningen under 2 grader. Trots denna vetskap så investerades år 2012 ytterligare ca 4700 miljarder kronor ($674 miljarder) av de 200 största kol-, olje- och gasbolagen i att finna och utveckla nya reserver som än mindre får släppas ut än de reserver vi redan har[1] . De stora fossila energibolagen satsar samtidigt försumbara siffror (0,5- 4% av sitt kapital) på förnybar energi [2] visar den PWC-analys som WWF beställt. De har på tok för mycket pengar som de förvaltar helt fel ur klimatsynpunkt, men i linje med en renodlad affärsmodell att gräva djupare och djupare tills det tar stopp.

Vi har alltså en tillgång på 4 800 kr per pensionsberättigad svensk som staten ändå väljer att investera i dessa företag som inte tar klimathänsyn. Tittar vi på hela den svenska kapitalmarknaden så har vi svenskar runt 370 miljarder kronor sparade i de stora fossila energibolagen [3] genom bankerna, försäkringsbolagen, fondbolagen och AP-fonderna. Hälften av de övervärderade fossila reserver som vi svenskar äger finns i ryska bolag och 35% i amerikanska. Klimatet undantaget, hur många av oss tror det är bra för vår framtid att de bolagen blir än mäktigare geopolitiskt och gentemot nationella beslutsfattare bl a genom vårt sparade kapital?

Två saker kan ske. Antingen går det käpprätt åt helvete med klimatfrågans ambition att stanna under 2 graders global uppvärmning eller så måste värdet på börsnoterade fossila energibolag och deras reserver sjunka dramatiskt. Världens 35 största kolbolag har redan tappat mer än hälften av sitt marknadsvärde över de senaste tre åren vilket även påverkar våra 6 pensionsmiljarder som AP-fonderna valt att lägga här.

Samtidigt växer många av lösningarna snabbare än någonsin tidigare. Lösningar har utvecklats så långt att t.o.m världens största privata bank (UBS) har gått ut med en stark uppmaning till alla investerare, att på långsiktigt sunda finansiella grunder, investera i decentraliserad förnybar energi, elektrifiering av våra transporter och energilagring. Snarare än att fortsätta föda de gamla överdimensionerade, ineffektiva, centraliserade fossila och nukleära energisystemen som de bedömer inte har en långsiktig framtid [4]. Och det är nu när UBS likt Citi Group och Deutsche Bank går ut med analyser som alla pekar i samma riktning utifrån ett finansiellt risk, och belöningsperspektiv som den riktiga energiomvandlingen kommer ta fart på allvar. Finansiella institut kommer inte längre undan med att fokusera sina miljösatsningar på ett ”grönt kontor” och glömma bort vad som finns i portföljen. Och i Sverige måste regeringen gå före den privata finansmarknaden genom att:

–          Ge AP-fonderna i uppdrag att omgående avveckla sina innehav i kolbolag och att utveckla sin förvaltning i linje med klimatforskningens slutsatser för att vi ska hålla den globala uppvärmningen under 2°C vilket även innebär avveckling av fossil olja och gas på något längre sikt.

–          Gör det obligatorisk för alla banker, fond- och försäkringsbolag i Sverige att redovisa klimatpåverkan av sina investeringar så det blir lättare för privatpersoner, företags- och offentliga kunder att ta aktiva beslut om sin förvaltning i relation till klimatfrågan.

Vi frågade Sveriges politiska partier om de vill investera hållbart i denna linje och fick en mycket stor spridning [5]. Socialdemokrater och moderater som är mest troliga att sköta våra finansiella frågor har dock svaga ambitioner på området i nuläget, om ens det. Om Sverige går rätt väg här och dessutom gör en långsiktig politisk överenskommelse över blockgränserna till ett konkurrenskraftigt Sverige med 100% förnybar energi, samt inkluderar denna ambition i Vattenfalls direktiv, och vår position i utvecklingsbanker och exportkrediter, så har vi fått ett pass- och anfallsspel i mångmiljardklass att vara stolta över till Paris 2015. Då blir Sverige många, många gånger större som positiv kraft än bara fortsätta spela rollen som ett ”bara 0,1% av utsläppen” offer. Så dutta inte bara runt i lösa politiska passningar och fjuttiga avslut. Utnyttja er makt, politiker, att ta upp vad ni vill göra i nutidens stora, långsiktiga klimatfrågor med global relevans som avgör om Sverige vill vara med och vinna matchen med klimatet eller stå vid sidan om och fortsätta berätta om de där framstegen vi gjorde någon gång på slutet av 1900-talet.

About us