Stefan Henningsson: Klimatpositiva initiativ – en viktig del för att klara klimatmålen

På 80-talet som 17-åring skrev jag ett specialarbete om energisystem kopplat till ett fossilfritt samhälle. Drygt 20 år senare är ämnet högaktuellt på den globala agendan. De stora oljebolagen är nu helt öppna med att produktionen av olja och gas minskar framöver samtidigt som vi nu antagligen bara har fem år på oss att nå en platå där vi måste börja minska de globala utsläppen. Det krävs om vi ska klara oss under 2 graders global uppvärmning. Är det då möjligt?

När jag på allvar började studera miljöarbete i företag som industriell ekonom i Linköping på 90-talet så handlade det mycket om miljökonsekvensbeskrivningar och rening av utsläpp. Viktiga frågor som är självklara idag i ett modernt näringsliv. Därefter blev det mer fokus på att hjälpa företag att bli effektivare och slösa mindre energi, vatten och råmaterial som annars blev avfall och utsläpp.

Att minska de egna utsläppen är självklart viktigt för ett företags ekonomi när det gäller att hushålla med resurserna och vara konkurrenskraftig. I energiintensiva industrier är ju denna typ av klimatåtgärder en nyckelfråga. WWF jobbar med programmet Climate Savers, där stora företag förbinder sig att göra kraftfulla åtaganden. Förutom detta hushållande krävs dock nu att satsa på intäktsdrivande lösningar och innovationer som byggs in i företagens kärnverksamhet om vi skall lyckas hålla oss väl under 2 graders global uppvärmning.

Ett riktigt genuint intäktsdrivet miljöarbete finns förstås hos alla miljöteknikföretag som vi har så många fantastiska exempel på både i Sverige och i världen. Men de är fortfarande för små. Stora företag måste nu uppmärksamma innovationernas möjligheter i en global ekonomi och investera i klimatpositiva initiativ. Det kan till exempel handla om att IKEA vågar ta risken att satsa på en pilotinstallation av fiberoptisk solbelysning i Bilbao som inte drar någon energi alls. Det gör det möjligt för företaget Parans att gå igenom ”dödens dal”, från innovatör till entreprenör med världen som marknad. Eller att storbolagen investerar direkt i teknik för en 100-procentig förnybar framtid som när Volvo Technology Transfer investerat i Chemrec. Företaget gör fordonsbränsle av energirikt svartlut, en restprodukt från pappersmassetillverkning. På Gotland har Energimyndigheten satsat på överföringsteknik med högspänd likström vilket bidrar till att ABB i Ludvika har fått en global ledarposition. Städer som Malmö vågar ha som mål att försörja staden med 100 procent förnybar energi år 2030.

De flesta ingredienserna finns där men i alltför liten skala. Vi måste bli bättre på att snabbare skala upp utvecklade finansieringslösningar och utnyttja kreativiteten i små innovationsföretag, vilket WWF försöker göra i vårt program för innovationer, Climate Solver (www.climatesolver.org) och vårt arbete med innovationssystem i Kina, Indien, Afrika och Europa.

Det är dags för investerarna och storkunderna att jaga klimatentreprenörer. Ett mycket viktigt steg i att nå en 100-procentig förnybar framtid tillräckligt snabbt för att våra barn ska få glädje av det.

About us