Stora kliv krävs – våra förväntningar på regeringens klimathandlingsplan

Hagainitiativet har arbetat fram rapporten ”Stora kliv krävs för stärkt konkurrenskraft i den gröna omställningen”. Med rapporten vill Hagainitiativet lyfta sina förväntningar på den klimathandlingsplan som regeringen ska presentera i höst.

– Klimatomställningen måste accelerera och Sverige har alla förutsättningar att ta ledartröjan globalt. För att klara att stärka konkurrenskraften och att säkra jobb och tillväxt krävs nu stora kliv. Sverige behöver visa klimatledarskap både i Sverige och inom EU, säger Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet.

– Rapportens nio förslag är affärskritiska och stärker det svenska näringslivet. Förslagen sammanfattar våra förväntningar på den klimathandlingsplan som regeringen tar fram. En aktiv ansats i linje med våra förslag ökar möjligheterna oss och andra svenska företag att ta tillvara potentiella affärsmöjligheter och stärka sin konkurrenskraft. En klok och väl avvägd klimatpolitik minskar dessutom risken för högre klimatrelaterade kostnader längre fram, säger Nina Ekelund.

Rapporten innehåller nio förslag:

  1. Visa politiskt ledarskap – långsiktigt, tydligt och förutsägbart – som möjliggör ett konkurrenskraftigt näringsliv och klarar 1,5-gradersmålet
  2. Investera i mer förnybar el i närtid och mer effektiv elanvändning för näringslivets klimatomställning
  3. Satsa på bioekonomin och stärkt livsmedelsförsörjning som en stark affärsmöjlighet för svensk industri och landsbygd
  4. Gör Sverige till ett cirkulärt föregångsland för att säkra värdekedjor och ökad tillväxt
  5. Effektivisera tillståndsprocesserna för en snabb utbyggnad av den gröna industrin
  6. Satsa på grön industripolitik som stärker svensk konkurrenskraft genom gynnsamma ramvillkor
  7. Satsa på tekniska negativa utsläpp med permanent lagring som en ny svensk exportindustri
  8. Stärk Sveriges kompetens för att genomföra den gröna omställningen
  9. Skapa brett samhällsstöd för klimatomställningen – det kommer gynna företagen

Read the report here.

About us