Tone Bekkestad: Hållbar resursanvändning sparar pengar!

Världen är 80 procent fossil. Med det menas att mer än 80 procent av världens energikonsumtion baseras på fossila energikällor som kol, olja och naturgas. Förbränning av fossila bränslen frigör koldioxid som är en bidragande orsak till klimatförändringar och partiklar som medför hälsoproblem orsakad av dålig luftkvalitet.

Samtidigt ökar världsbefolkningen, miljarder människor ser möjlighet att öka sin levnadsstandard, och vi använder allt flera prylar som konsumerar el. Efterfrågan ökar och världens energibehov förväntas fördubblas när vi närmar oss 9 miljarder människor år 2050.

I takt med att efterfrågan ökar, stiger världens energipriser, och kommer med all sannolikhet att fortsätta vara höga framöver. Det positiva är att höga energipriser ger oss ett incitament till att EFFEKTIVISERA, vilket i sin tur leder till lägre energikostnader, fast energipriserna stiger.

Energieffektivisering är en nyckel för utvecklingen av ett hållbart energisystem, och ofta det billigaste och enklaste sättet för företag och privatpersoner att minska sin negativa miljöpåverkan, samtidigt som man sparar pengar.

Genom att inte leta besparningar utan att i stället se över resursanvändningen då kommer som oftast besparningarna automatiskt. –Hur använder vi våra resurser? –Finns det resurser vi använder i onödan? Det finns en mängd exempel på företag som genom att se över sin resursanvänding har sparat stora summar pengar. Och enkla lösningar ger ofta stora effekter. Ett exempel är företaget som genom att installera en timer till ventilationen i parkeringsgaraget för ca 1 200 kronor, sparar ungefär 560 000 kronor om året!

Byggnader använder idag mer energi än någon annan sektor i världen – 38 procent! Genom olika åtgärder i en samlad och global satsning kan energiförbrukningen i byggnader minskas med 60 procent till 2050.

Nästan hälften av alla byggnader har gamla belysningssystem som drar onödigt mycket el. Besparningspotentialen mellan belysning som installerades för 15 år sen och ny energieffektiv belysning är  hela 80 procent! (Genomsnittlig utbytningstakt för belysning är 33 år!)

I Sveriges skolor står belysning för över 33 procent av den totala elförbrukningen i en skola. Med moderna lösningar med frånvarostyrning och dagsljusstyrning går det att spara mellan 70 och 80 procent energi per år! Ett annat exempel är kontorsfastigheten som investerade 300 000 kronor i att montera persondetektorer i alla kontor. Energiförbrukningen reducerades med 45 procent, vilket ger en årlig besparning om 123 000 kronor och en pay-off på 2,5 år.

Ytterligare ett exempel är en kontorsfastighet som genom att uppgradera till energieffektiv belysning har minskat energiförbrukningen med ca 60 procent. Investingskostnaden på 370.000 kronor ger en årlig besparning på 220.000 kronor, med en pay-off på 1,8 år!

Mitt motto är ”Go green by black numbers!”.

About us