Ulf Wikström: Miraklet i Durban

Mot alla odds räddas en ny klimatöverenskommelse. USA, Kina, Canada och Indien förhandlade i det tysta och kunde möta EU:s förhandlingsutspel om att minskade utsläppen med 30 %. Dessutom enades länderna om en bindande tidplan för att klara målet från FN:s klimatpanel om högst 1,5 graders temperaturhöjning.

När regeringscheferna från Frankrike, Tyskland och Storbritannien anlände förstod alla att något stort var på gång. Alla sidoevent avstannade när det blev känt att president Obama, Kinas president Ho Jintau, Kanadas premiärminister Stephen Harper samt förstärkt delegation från Indien anlänt till Durban i det tysta. Det uppstod en närmast overklig stämning i Durban när regeringscheferna gemensamt klev fram på podiet och deklarerade det historiska och sensationella budskapet. Detta är kärnpunkterna i den klimatöverenskommelse som kommer att kallas Miraklet i Durban:

• Kyototprotokollet förlängs och utvidgas till att omfatta alla länder • En bindande tidplan för att klara målet om 1,5 graders temperaturhöjning skall utarbetas • En global utlsäppshandel skall installeras inom tre år enligt den modell som tillämpas inom EU och utsläppsrätterna ska auktioneras • Green Climate Fund med stöd av 100 miljarder per år fram till år 2020 till de fattigaste länderna genomförs och de utvecklade länderna åtar sig att inte finansiera detta med biståndsmedel • Subventionerna av fossila bränslen avvecklas och ersätts av omställningsbidrag som stöd för att forcera utvecklingen mot en solekonomi

En kanske oväntad effekt av utspelet var att aktiekurserna på flertalet börser steg kraftigt.

  • Det är en naturlig reaktion säger Sir Nicholas Stern, som ligger bakom den s k Sternrapporten där det visades att klimathotet kan avvärjas till en kostnad som uppgår till någon eller några procent av global BNP medan kostnaderna för en misslyckad klimatpolitik kan landa på 20% av global BNP.
  • Världssamfundet bestämmer sig nu för att satsa. Det är en tydlig och framtidsoptimistisk signal till näringslivet – som älskar långsiktiga och tydliga spelregler. Inget av det jag skrivit ovan är sant. Du kommer inte att se några löpsedlar om ”Miraklet i Durban”.  Dörren stängs sakta för målet på 2 °C global temperaturökning. Om vi inte agerar nu riskerar vi att drabbas av 6 graders ökning, vilket sannolikt skulle leda till en global naturkatastrof. Vi har bara fem år på oss att vända utvecklingen. Kommer vi att kunna se våra barn och barnbarn i ögonen och säga att vi gjorde det som krävdes? IEA målar nu i World Energy Outlook 2011 upp en ny plan med en långsiktig, genomsnittlig temperaturökning på 3,5 graders höjning som nytt mål. Men IEA.s mål är farligt. Redan en temperaturhöjning på 3 grader leder till ytterst allvarliga tröskeleffekter. Världens efterfrågan på energi beräknas öka med en tredjedel från år 2010 till år 2035, varav Kina och Indien ensamma står för hälften. Samtidigt ska utsläppen minska. Energi måste produceras med mindre utsläpp av växthusgaser, och användas betydligt mer effektivt och på ett smartare sätt än idag. När miraklet i Durban uteblir står hoppet till ansvarstagande länder och företag. Idag är 80 % fjärrvärmen i Stockholm förnybar eller återvunnen. Omställningen fortsätter med mer effektiv kraftvärme som minskar de globala energiförlusterna och utsläppen. Jag vet att även de andra företagen i Hagainitiativet fortsätter sin väg mot lägre klimatpåverkan.

About us