Vi halverar utsläppen – gör ditt företag det?

FN:s generalsekreterare: Vi är på väg mot en värld som inte går att leva i.

På FN:s klimatpanels presentation (måndagen den 4 februari) av den tredje delrapporten om begränsning av klimatförändringarna så fastslogs att bevisen är tydliga: Det är nu det är tid att agera. Utan omedelbara utsläppsminskningar inom alla sektorer kommer den globala uppvärmningen till överstiga 1,5 °C och riskerna för katastrofala klimatförändringar att öka markant.

Det krävs att de globala växthusgasutsläppen når sin kulmen senast 2025 för att begränsa uppvärmningen till omkring 1,5 °C och de måste minska med 43 procent fram till 2030, jämfört med 2019. Under förra årtiondet var de globala växthusgasutsläppen de högsta i mänsklighetens historia och just nu ökar de med 14 procent till 2030. Men tillväxttakten har avtagit och det finns fortfarande en möjlighet att halvera utsläppen till 2030! Utan de åtgärder som hittills gjorts skulle också utsläppen idag ha varit ännu högre.

Det enda botemedlet är riktiga åtgärder som minskar utsläppen. Vi vet vad vi ska göra och hur vi ska göra det. Nu återstår action!

Företagen i Hagainitiativet vill vara en del av omställningen och bidra till en hållbar framtid. Vi ställer därför tuffa krav på oss själva/våra medlemmar. För att få vara med i Hagainitiativet krävs;
– minst en halvering av sin klimatpåverkan varje årtionde
– transparent med företagets klimatpåverkan
– att vilja påverka politiker för en mer ambitiös klimatpolitik.

Backar ditt företag upp detta?

Med rätt politik, infrastruktur och teknik på plats för att möjliggöra förändringar i vår livsstil och vårt beteende kan växthusgasutsläppen minska med 40–70 procent fram till 2050, skriver IPCC i sin rapport. Men ändå går det så sakta.

Finanssektorns investeringar i klimatomställningen behöver öka tre till sex gånger fram till 2030 för att begränsa uppvärmningen till under 2 °C. För att täppa till investeringsgapet krävs bland annat tydliga signaler från regeringar och att den offentliga sektorn styr på ett koordinerat och kraftfullt sätt mot lägre klimatpåverkan.

Från Hagainitiativets sida har vi år efter år påverkat politiker att höja sina ambitioner, annars kommer vi inte klara klimatomställningen, vi kommer förlora i konkurrenskraft och tappa arbetstillfällen. Därför kräver vi av politiken att:

  1. Stöd näringslivets upprop för robust och rätt pris på koldioxid www.calloncarbon.com
  2. Skärp klimatkraven vid offentlig upphandling – arbeta mot klimatneutral upphandling.
  3. Kräv att alla företag (även de statliga) transparent och öppet redovisar sin företags klimatrapportering.
  4. Fasa ut subventioner till fossila bränslen.

Jag säger det igen; visa att ditt företag menar allvar med klimatomställningen genom att agera! Visa vilka mål ni har och vilka åtgärder ni gör. Politiker – försämra inte Sveriges konkurrenskraft med svag klimatpolitik; samarbeta över blockgränser och öka styrningen för ett välfärdssamhälle som håller sig under 1,5 grad. Världen behöver goda exempel och Sverige kan visa vägen!

Nina Ekelund, generalsekreterare i Hagainitiativet

Jag säger det igen; visa att ditt företag menar allvar med klimatomställningen genom att agera! Visa vilka mål ni har och vilka åtgärder ni gör. Politiker – försämra inte Sveriges konkurrenskraft med svag klimatpolitik; samarbeta över blockgränser och öka styrningen för ett välfärdssamhälle som håller sig under 1,5 grad. Världen behöver goda exempel och Sverige kan visa vägen!

Nina Ekelund, generalsekreterare i Hagainitiativet

About us