Nordiska vd:ars syn på höjda klimatambitioner i de nordiska länderna

Idag släpptes en ny rapport med 40 vd:ar, som representerar ledande företag i Norden, om höjda klimatambitioner. Rapporten visar att nordiska företagsledare är oroade över klimatförändringarna och dess konsekvenser och uttrycker behovet av att öka tempot och klimatåtgärderna. Nordiska företag kan spela en nyckelroll genom att leverera klimatlösningar över hela världen och hjälpa sina kunder och länder att anpassa sig till 1,5°C-målet.

De mest nödvändiga styrmedel för en snabbare klimatomställning som återspeglas av företagen är:

  • Carbon pricing through taxes or emission trading schemes
  • Higher climate requirements in public procurement
  • Binding and transparent methodology on companies’ climate reporting
  • Phasing out fossil fuel subsidies or prohibiting fossil fuels

Rapporten har tagits fram av företagsnätverken Hagainitiativet, Climate Leadership Coalition and Skift – Næringslivets klimaledere och finansierats av The Nordic Council of Ministers and The Nordic Council.

Read the report here

Läs pressmeddelandet here

See the webinar here

About us