Nordiska vd:ars syn på höjda klimatambitioner i de nordiska länderna

Idag släpptes en ny rapport med 40 vd:ar, som representerar ledande företag i Norden, om höjda klimatambitioner. Rapporten visar att nordiska företagsledare är oroade över klimatförändringarna och dess konsekvenser och uttrycker behovet av att öka tempot och klimatåtgärderna. Nordiska företag kan spela en nyckelroll genom att leverera klimatlösningar över hela världen och hjälpa sina kunder och länder att anpassa sig till 1,5°C-målet.

De mest nödvändiga styrmedel för en snabbare klimatomställning som återspeglas av företagen är:

  • Koldioxidprissättning genom skatter eller system för handel med utsläppsrätter
  • Högre klimatkrav vid offentlig upphandling
  • Bindande och transparent metod för företags klimatrapportering
  • Fasa ut subventioner till fossila bränslen eller förbjuda fossila bränslen

Rapporten har tagits fram av företagsnätverken Hagainitiativet, Climate Leadership Coalition och Skift – Næringslivets klimaledere och finansierats av The Nordic Council of Ministers and The Nordic Council.

Läs rapporten här

Läs pressmeddelandet här

Se webbinariet här

Om oss