Partnerskap mellan akademi och näringsliv ger nya insikter för värdekedjorna

Värdekedjorna är det nya svarta. I flera år har de flesta stora bolag rapporterat sina scope 1 och 2 utsläpp (utsläpp i den egna verksamheten enligt Greenhouse Gas Protocols standard). Vad som känns nytt för 2021 är att allt fler vill, och måste, minska sina utsläpp i värdekedjorna.

Tidigt i processen stöter man på problem då värdekedjorna är komplexa och globala. Utsläppen ägs av underleverantörer som är mer eller mindre transparenta i sin klimatrapportering och adekvata rapporteringsstandarder saknas. Det är i den här brytpunkten som partnerskapet med akademien blir särskilt viktig.

Världen har redan nått 1,2 graders temperaturökning av medeltemperaturen enligt färska siffror från Världsmeteorologiska organisationen, WMO. Enligt WMO:s generalsekreterare Petteri Taalas är det minst ”en chans på fem att temperaturen överstiger 1,5 grader” redan till 2024.

Man kan minst sagt säga att det brinner i knutarna. Men under 2020 har vi lärt oss att kris också skapar handlingskraft och nya innovationer.

Innovationer, nya idéer och att utmana dagens business as usual sker hela tiden i Hagainitiativet. Under 2020 har vi kommit med förslag för att vässa regeringens klimatpolitik, EU:s utsläppshandel och granskat storbolagens klimatambitioner. Under 2021 kommer nya projekt att startas upp, bland annat kopplat till scope 3 och värdekedjorna. Utöver vårt eget arbete är vi en aktiv industripartner i forskningsprogrammen Mistra Carbon Exit och Mistra GeoPolitics. Glädjande nog har Mistras styrelse har beslutat att tilldela Mistra Carbon Exit 66 miljoner SEK för en andra fas. En del av fokuset kommer handla om just värdekedjeproblematiken belysas och då behöver akademien företagens kunskaper och problemformuleringar.

För att leva upp till 1,5-gradersmålet behöver vi hitta gemensamma sätt att minska utsläppen i värdekedjorna. Då räcker inte bara beräkningsmodeller och matematiken, här behöver också policy och affärsutveckling komma in. Bäst lyckas vi när vi tillsammans vågar kliva ur vår trygghetszon; se över politiken, affärsmodeller och praxis för att skapa något helt nytt.

ör att leva upp till 1,5-gradersmålet behöver vi hitta gemensamma sätt att minska utsläppen i värdekedjorna. Då räcker inte bara beräkningsmodeller och matematiken, här behöver också policy och affärsutveckling komma in. Bäst lyckas vi när vi tillsammans vågar kliva ur vår trygghetszon; se över politiken, affärsmodeller och praxis för att skapa något helt nytt.

Deniz Butros,
Politik- och kommunikationsansvarig Hagainitiativet

About us