Sammanfattning av intervjusvar

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur våra riksdagspartier ser på lönsamhet och det svenska näringslivets möjligheter kopplat till klimatomställningen. Vi har bland annat ställt följande frågor: Är klimatomställningen positiv eller negativ för svensk välfärd? Anser du att klimatomställningen är jobbskapande? Gynnas Sveriges konkurrenskraft av klimatomställningen, sett ur ett europeiskt perspektiv? Bör statens bolag gå före i klimatomställningen?

Läs sammanfattning av  intervjusvar >>

About us