Tre gånger fler stora bolag på börsen sätter mål att halvera klimatpåverkan – snabb ökning på två år

För tredje året i rad har Hagainitiativet undersökt vilka av de stora bolagen på börsen som har mål att halvera sina växthusgasutsläpp till 2032, det vill säga halvering var tionde år i enlighet med Parisavtalets 1,5-gradersmål. Från 2020 har ambitionerna om att halvera utsläppen i den egna verksamheten ökat från en av fem bolag (20 procent) år 2020 till två av tre bolag (66 procent) i år.

2020, när Hagainitiativet började undersöka de stora bolagens ambitioner om att halvera utsläppen varje årtionde, hade 20 av 100 bolag satt halveringsmål i den egna verksamheten. 2021, hade 41 av 105 bolag mål. I årets undersökning har antalet ökat till 84 av 128 bolag. I värdekedjan (scope 3) har 48 bolag halveringsmål. I årets undersökning har Hagainitiativet valt att redovisa den egna verksamheten och hela värdekedjan separerat, så kallat scope 3 enligt GHG protokollet*.

– Vi ser en klart positiv trend av ökade klimatambitioner bland de stora bolagen på börsen. Fler bolag sätter halveringsmål både i den egna verksamheten och värdekedjan. Det betyder att klimatfrågan är i näringslivet för att stanna, tempot kommer inte att minska utan tvärtom öka, säger Nina Ekelund, generalsekreterare i Hagainitiativet.

Det är en marginell ökning av bolag som inte har klimatmål jämfört med förra året. Framförallt saknar de nya bolagen som tillkommit på listan ”stora bolag” klimatmål. I år saknar 9 procent klimatmål, jämfört med förra året då 7 procent saknade klimatmål.

– Stora bolag på börsen är viktiga, genom deras målsättningar påverkar de andra företag i sin värdekedja. För att företag ska kunna nå sina mål och bidra med utsläppsminskningar krävs att politiken bidrar med långsiktiga och förutsägbara spelregler, säger Nina Ekelund.

Hagainitiativet har även undersökt hur många bolag som sätter vetenskapsbaserade mål, så kallade Science Based Targets. Totalt har 24 procent har satt vetenskapsbaserade mål, och 20 procent förväntas få sina mål godkända inom 1-2 år.

Read the report here.

*Greenhouse Gas Protocol är global standard för beräkning, hantering och rapportering av växthusgasutsläpp.

Presskontakt:
Nina Ekelund, generalsekreterare, Hagainitiativet, mobil: 0735 022464

Malin Redmo, projektledare Hagainitiativets klimatbokslut, mobil: 0739 199006

About us