11. Återvunnen kimrök minskar utsläppen med 80 procent

Det svenska bolaget Enviro har utvecklat en patenterad pyrolysteknologi som gör det möjligt att utvinna kimrök, olja, stål och gas ur uttjänta däck som sedan kan återföras in i produktionen av exempelvis gummi inom industrin. Enligt en livscykelanalys från IVL Svenska Miljöinstitutet leder den återvunna kimrök till 79-84 procent lägre CO2e-utsläpp jämfört med att producera jungfrulig kimrök.

Enviro ingick nyligen ett partnerskap med däcktillverkaren Michelin som bland annat ska resultera i en ny återvinningsanläggning i Chile med en årlig återvinningskapacitet på 25 000–30 000 ton fordonsdäck.

 

Läs mer här.

Om oss